Sandvikens Lärcentrum


Sandvikens Lärcentrum

Ett Lärcentrum är en resurs och en service främst för distansstuderande på högskole/ universitetsnivå oavsett utbildningsanordnare. Lärcentrum förmedlar utbildning från främst universitet, högskola och yrkeshögskola. Även andra utbildningsformer finns inom våra lokaler.

Det gör att Lärcentrum kan fungerar som en länk mellan högskolan och dig som student. Här har du tillgång till lokaler som ger en studievänlig och social miljö. Guidning i utbudet av distansutbildningar, studieplatser och mötesplatser där du kan träffa andra distansstuderande. Teknik för distansundervisning - videokonferens/telebild, internetuppkoppling mm.
Som distansstudent kan du även avlägga tentamen hos oss om ansvarig högskola/universitet tillåter. Tentamensskrivningar övervakas av skrivvakt.

ANMÄLAN TENTAMEN


Det är kostnadsfritt och öppettiderna är generösa och flexibla.

Vi ingår i det nationella nätverket Nitus, nätverket för kommunala lärcentra. Se länk till höger.

Funderar Du på att börja plugga? Kanske på distans? 
Då har Du kommit rätt. Den nya utbildingskatalog för distansutbildingar finns nu digitalt!  Se Bifigade filer till höger.

Kontaktpersson:
Lisbeth Hedberg
Tel: 026-24 10 90
E-post: lisbeth.hedberg@edu.sandviken.se

Utbildningsledare:
Mia Eriksson
Tel: 026-24 12 62

Lärcentrum Besöksadress:
Sandbacka Park 
Högbovägen 45 
811 80 Sandviken
Faxnr: 026-24 82 01