Enkät för Sandbacka Park

Enkäter


För att skapa en miljö som är representativ för vår science park - en mötesplats som attraherar människor, idéer och företag. Där ett mångfasetterat myller med olika människor: unga gamla företagare studerande nyfikna konferensgäster affärsbesökare rör sig. Behöver vi din hjälp, genom att svara på våra enkäter hjälper du oss att utveckla Sandbacka Park.

Frågor kan ställas till Pia Öström, Sandbacka Park Utveckling, e-post: pia.ostrom@sandbackapark.seTidigare gjorda enkäter