Logo

Hållbar Inkludering

Rätt person på rätt plats...

Är ditt företag i behov av ny kompetens? Vi kan kostnadsfritt hjälpa dig att hittar rätt medarbetare.

I och med projektet "Hållbar inkludering" finns det möjlighet för små och medelstora industriföretag att få stöd med att matcha nuvarande eller kommande kompetensbehov mot de utrikes födda som har viljan och erfarenheten.

Vi kan även se till att de som finns tillgängliga på marknaden får rätt utbildning för en framtid inom industrin.

bild

Vi sköter rekryteringsprocessen, uppföljning och vi vet vilka stöd du som företagare kan få, när det gäller att anställa ny personal.

Vill du veta mer? Hör av dig till:

Farhad Nekouei, Projektledare, IUC Dalarana
070-646 80 20
farhad.nekouei@iucdalarna.se

Himan Mustafa, Projektkoordinator, Sandbacka Science Park
026 - 24 20 07
himan.mustafa@sandviken.se

Effekter av projektet

  • Inte bara hittar ett arbete utan även få använda sin kompetens ”i rätt jobb”.
  • Ökad konkurrenskraft och tillväxt i små och medelstora företag genom att det blir enklare att få tillgång till rätt kompetens.
  • Ökad andel anställda med utländsk bakgrund i små och medelstora industriföretag där kompetensen behövs.
  • Snabbare väg till arbete för de utrikes födda.
  • Ny arbetsmodell för att matcha företagens rekryteringsbehov mot de utrikes föddas kompetenser och intressen.
Grupp kvinnor
logo finansiärer

Utforska möjligheterna tillsammans med oss.

Hör av dig!