Logo

Hållbar Inkludering-old

Rätt person på rätt plats...

En avgörande faktor för att regionens små och medelstora industriföretag ska stå sig i den globala konkurrensen är att de rekryterar och behåller rätt kompetens. Samtidigt finns många nyanlända människor, med erfarenhet från industri, som har svårt att få arbete.

I projektet Hållbar inkludering matchas de här behoven.

De små och medelstora industriföretagen i regionen har ett behov av att få stöd i att få in rätt kompetens till företaget, för att kunna fortsätta att leverera, utvecklas och på så sätt öka konkurrenskraften. Inte sällan har de dock själva svårt att lägga tid på att hitta kunniga medarbetare.

På samma sätt är det många gånger svårt för människor som är nya i Sverige att få arbete, trots att de har relevant erfarenhet från sina tidigare yrkesliv.

bild

Med projektet Hållbar Inkludering vill Sandbacka Science Park och IUC Dalarna ta fram en metod för att hjälpa till att lösa de här behoven. Sedan tidigare har IUC Dalarna, i projektet Smart integration, visat att det går att få ihop ekvationen genom nya arbetssätt och utvecklad samverkan och lärdomarna från det projektet utvecklas nu och paketeras. Hållbar inkludering kommer också att göra olika typer av insatser där nyanlända matchas mot företagens behov. På så sätt får företagen ökad kunskap om möjligheterna med att anställa nyanlända, nyanlända får kunskap om de industriyrken som finns i vår region och får dessutom praktik eller anställning i något av industriföretagen.

Ytterligare ett av projektets syften är att öka nyanländas kunskap om företagande i Sverige, eftersom det också finns ett behov av mer entreprenörskraft och innovation i regionen.

Projektet pågår mellan år 2020 och 2023 och finansieras av TIllväxtverket

Vill du komma i kontakt med projeket:

Farhad Nekouei, Projektledare, IUC Dalarana
070-646 80 20
farhad.nekouei@iucdalarna.se

Himan Mustafa, Projektkoordinator, Sandbacka Science Park
026 - 24 20 07
himan.mustafa@sandviken.se

Utforska möjligheterna tillsammans med oss.

Hör av dig!