Logo

Hitta kompetens

Vi vet var dina framtida medarbetare finns

Ingen kan ju allt och bland behöver man bli fler för att kunna ta företaget och affären vidare. Sandbacka Science Park samarbetar med högskolor och andra utbildningar, där framtidens medarbetare finns.

Vi har också möjlighet att koppla samman människor och företag via projektet Hållbar inkludering.

En av de största utmaningarna för små och medelstora företag är att hitta rätt kompetens. Även stora företag kan ha svårt att hitta rätt medarbetare.

Sandbacka Science Park erbjuder, via projektet Hållbar Inkludering, företag med behov av kvalificerad kompetens att hitta drivna människor med rätt kompetens och utbildning från ett annat land. Projektet är ett samarbete mellan Sandbacka Science Park, IUC Dalarna och ett antal industrikommuner, och finansieras av region Gävleborg, region Dalarna och TIllväxtverket.

bild

Sandbacka Science Park har också, genom ett samarbete med Högskolan i Gävle, möjlighet att matcha studenter i slutet av sin utbildning med företag. Ett examensjobb kan till exempel göras som ett utvecklingsprojekt på ett företag.

I Sandviken finns också yrkeshögskolans två utbildningar,länk till annan webbplats kvalificerad automationstekniker och kvalificerad produktionstekniker, och i parkens lokaler finns Sandvikens Lärcentrumlänk till annan webbplats, som fungerar som en service till distansstuderande.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss.

Hör av dig!