Logo

Göran Cronwall Affärsutveckling

Affärsidé
Göran Cronwall Affärsutveckling utvecklar företag och organisationer så de når sina mål.

Affärsområden är:
* Företagsledning
* Marknad &Försäljning
* Interimsuppdrag
* HR-uppdrag

Namn: Göran Cronwall Affärsutveckling
Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
Tel: 072-229 90 11
E-post: goran@gorancronwall.se

webblänlk
actic

Utforska möjligheterna tillsammans med oss.

Hör av dig!