Logo

RISE Research Institutes of Sweden

RISE - Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner

I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.


Besök vår hemsida för mer information.

Kontaktperson: Anna Hultin Stigenberg

Namn: RISE Research Institutes of Sweden
Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
Tel: +46 70 586 35 75
E-post: anna.hultin.stigenberg@ri.se

webblänlk
FB
insta
youtube
twitterlänk
actic

Utforska möjligheterna tillsammans med oss.

Hör av dig!