Logo

Forskning

Samverkan kring forskning, utveckling och innovationer

Ny kunskap, nya idéer och innovationer behövs för att de små och medelstora företagens (SME) fortsatta konkurrenskraft ska vara oförändrad eller öka. För det behövs forskning som genererar ny kunskap, samverkan för att implementera kunskap i företagen och för att kommersialisera nya innovationer.

Sandbacka Science Park har en roll som regional innovationsnod, med syfte att generera tillväxt och konkurrenskraft. Vi samverkar med industrin, regionala små och medelstora företag, akademi, institut och olika myndigheter för att åstadkomma detta. Våra spetskompetensområden är energieffektiva samhällen, industriell IT och digitala verktyg och materialteknik och hållbar produktion.

Vi samverkar i forskningsprojekt som drivs av andra aktörer, eller genom egna initiativ i samverkan med näringsliv, akademi och forskningsinstitut. Sandbacka Science Park samordnar initiativ och samverkar på olika vis med näringslivet och andra aktörer för att implementera och kommersialisera kunskap, forskningsresultat och innovationer. Vårt fokus är i första hand regionalt, men vi samverkar även i olika forsknings och utvecklingsprojekt på nationell och internationell nivå.

icon-elladdning

Energieffektiva samhällen

Sandbacka Science Park arbetar med att bidra till att skapa energieffektiva samhällen genom att samordna och utveckla olika insatser.

icon-hållbar prod

Hållbar produktion

En hållbar försörjningskedja strävar mot resurseffektivitet och cirkulära affärsmodeller. Vi stöder det genom att samverka kring ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt.

icon-it

Industriell IT

Säker, hållbar och, inte minst, digitaliserad industri är en förutsättning för att vår region ska stå sig i den globala konkurrensen. Via FindIT arbetar vi för att stärka regionens företag digitalt.

Några av våra utvecklingsprojekt

Bild

Smart industri i norra Mellansverige II

Med digitalisering, höjning av kompetensen och innovativa nya idéer ska projektet Smart industri i norra Mellansverige II säkerställa hållbarhet och en fortsatt stark position i näringslivet för industrin.

Bild

Hållbar arbetspendling

Projektet handlar både om att undersöka hur människor skulle kunna förmås att ändra sitt beteende och att hitta lösningar för de transportutmaningar som finns.


Bild

Additiv tillverkning/3D-printing

På Sandbacka Science Park finns expertkunskap inom additiv tillverkning/3D-printing och vi kan erbjuda såväl affärsrådgivning som kontakter.

Bild

Sandviken Pure Power

Genom att agera tillsammans har näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga sektorn visat att det går att göra samhället mer hållbart genom plattformen Sandviken Pure Power.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss.

Hör av dig!