Logo

Säker virtuell industri

Nya digitala verktyg ger många möjligheter till företag

Tekniken finns redan, och med den oändligt med möjligheter ‒ och fallgropar. Projektet Säker virtuell industri fokuserar på nya digitala verktyg för industrin och digital säkerhet, för att hjälpa små och medelstora företag Gävleborg och Dalarna vidare på den digitala resan.

Det är inte längre fråga om man ska digitalisera eller inte. Nu handlar det om hur. Genom digitaliseringen blir företag mer konkurrenskraftiga, ledtiderna blir kortare, kundnyttan större, affärsmodellerna fler, flexibiliteten och säkerheten ökar. Det är, kort sagt, lönsamt att digitalisera.

bild
bild

Inom ramen för projektet Säker virtuell industri, som finansieras av Tillväxtverket med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Gävleborg och Region Dalarna, erbjuder Sandbacka Science Park och FindIT kostnadsfria nätverksträffar, seminarier och workshops kring flera olika digitala verktyg ‒ som till exempel Virtual Reality, VR, och Augmented Reality, AR, som kan användas i samband med marknadsföring, sälj eller assistans på distans bland annat ‒ för att stärka företagens konkurrenskraft. Utgångspunkten är varje enskilt företags unika behov.

I takt med den digitala utvecklingen ökar behovet av digital säkerhet. Projektet Säker Virtuell Industri kommer därför också parallellt att arbeta för att öka medvetenheten om och stärka den digitala säkerheten hos företag.

Det finns ungefär 250 industrinära företag i Gävleborg och Dalarna som skulle kunna dra nytta av och utvecklas i projektet, som också ska leda till ett ökat samarbete mellan företagen och högskolor, forsknings- och utvecklingsinstitut, och klusterorganisationer med IT-kompetens med flera. Det kan i sin tur leda till att nya idéer, innovationer och möjligheter föds.

Vill du veta mer? Kontakta oss.

Läs mer om några av våra olika projekt

Bild

Processmognad

I ett forskningsprojekt på Sandbacka Science Park undersöks regionala små och medelstora företags digitala förmåga och processmognad.

Bild

Additiv tillverkning

På Sandbacka Science Park finns expertkunskap inom additiv tillverkning/3D-printing och vi kan erbjuda såväl affärsrådgivning som kontakter.

Bild

Säker virtuell industri

Projektet Säker virtuell industri fokuserar på nya digitala verktyg för industrin och digital säkerhet, för att hjälpa små och medelstora företag vidare på den digitala resan.

Bild

Sandviken Pure Power

Genom att agera tillsammans har näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga sektorn visat att det går att göra samhället mer hållbart genom plattformen Sandviken Pure Power.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss.

Hör av dig!