Logo

Kundcase

event

Stig testar sin idé

Datum:

I januari anmälde sig Stig till informationskvällen ”Testa din idé” på Sandbacka Science Park där han fick möjlighet att med Peter och Johan "bolla" sin idé och hitta en väg och struktur framåt.

Efter 30 år inom verkstadskoncernen Sandvik med olika roller inom produktionsteknik, produktutveckling, utbildning och marknadsföring kände Stig Jansson att det var dags att göra något annat. När möjligheten att sluta sin tjänst med ett avgångsvederlag dök upp under hösten 2019 nappade han på erbjudandet och samtidigt växte en idé till ett företag fram som han nu har möjlighet att jobba vidare med och där försörjningen är säkrad en tid framöver.

- Jag har identifierat att det finns ett glapp mellan kompetensen bland personalen hos många tillverkande företag och vad de förväntas prestera i en värld där arbetsuppgifterna blir allt mer komplexa, säger Stig Jansson

- Idén handlar i stort om att stötta företag inom verkstadsindustrin i kompetensutvecklingen av personal för att möta de nya utmanande kraven, säger han.

Just nu har Stig påbörjat jobbet med att identifiera kundsegment, deras problem och utmaningar och försöker utforma värdeerbjudande efter det.

- Sen behöver jag göra en mer noggrann analys av affärsmodellen för att undersöka om den håller. Det gör jag genom att intervjua mina tilltänkta kunder om deras behov och problem.

Som stöd i arbetet med idén har Stig träffat innovationscoachen Peter Andersson, från Sandbacka Science Park ett gånger.

- Dels får jag tillgång till metoden Lean Startup som har öppnat ögonen för mig att att det inte går att sitta hemma och tro att man sitter på svaren utan att man måste ut och prata med kunderna för att förstå vad de behöver dels att jag får ett bollplank att testa mina idéer på, säger Stig Jansson.