Logo

Sandviken DataCenter Academy

SDCA för en region i utveckling

Sandviken DataCenter Academy (SDCA) är en idéel förening som ska verka för strategisk digital samhällsutveckling och kunskapshöjning hos företag, organisationer och privatpersoner.

I och med etableringen av Microsofts datahallar i Sandviken och Gävle området har företaget donerat utrustning till ett datacenter/labb i respektive kommun för att kunna erbjuda en praktisk utbildningsmiljö som påminner om ett riktigt datacenter. I Sandviken har SDCA mottagit gåvan från Microsoft och en mini datahall uppförs på Sandbacka Science Park.

bild

Detta ger SDCA möjlighet att erbjuda utbildning och labbmiljö för företag och privatpersoner.
De första att nyttja resurserna är CVL´s ny startade utbilding till IT-tekniker som redan haft två kursstarer under hösten 2020.
På sikt kommer även företag och andra att erbjudas tillgång till denna labbmiljö.

SDCA är under uppbyggnad och just nu pågår medlemsdialoger, framtagande av verksamhetens affärsplan, anpassningar av lokaler.
I januari 2021 kommer föreningen att hålla sin första ordinarie stämma.

Föreningens ordförande är Jan Lissåker och verkställande tjänsteman Anders Lundell.
Övriga medlemmar i styrelsen är:
Sam Cole, Region Gävleborg
Niclas Reinikainen, Sandviken Energi
Mikael Eriksson, Sandvik AB
Maria Strömbrink, Centrum för Vuxnas Lärande
Malin Rogström, Sandbacka Science Park, adjungerad
Pia Öström, Sandbacka Science Park, adjungerad

bild som beskriver SDCA

Är du intresserad av att veta mer kontakta SDCA vi nedanstående formulär:

Utforska möjligheterna tillsammans med oss.

Hör av dig!