Logo

Vi ställer om

Vi hjälper företag att ställa om

Coronapandemin har skapat nya utmaningar för Gävleborgs näringsliv och många företag tvingas till omställning och ökad beredskap för att behålla sin konkurrenskraft. Projektet Vi ställer om, syftar till att hjälpa företag med stöd och rådgivning och fyller därmed en viktig funktion i omställnings – och utvecklingsarbetet.

Projektet har fokus på att accelerera små och medelstora företags omställning och utveckling. För att bli mer innovativa, mer digitaliserade, mer hållbara och mer internationaliserade för stärkt konkurrenskraft för det regionala näringslivet i Gävleborg.

bild

Projektet kommer särskilt att erbjuda processtöd för hållbarhet i syfte att nyttja hållbarhetsdimensionerna för att stärka bolagens framtida konkurrenskraft. Den långsiktiga effekten förväntas vara att företagen i större utsträckning integrerar hållbarhetsarbete i verksamheterna och affärsmodellerna och bidrar därmed till att uppfylla målen i Agenda 2030. Projektet har särskilt fokus på att jobba med jämställdhet och inkludering för att säkerställa att underrepresenterade grupper får samma stöd till rådgivning och utveckling.

Samverkansparter är Region Gävleborg, RISE, Sandbacka Science Park, Högskolan i Gävle, Faxepark, Gävle Innovation Hub och Hudiksvalls Hydraulikkluster.
Projektägare är Region Gävleborg >>länk till annan webbplats

Projektet "Vi ställer om" har fyra moduler där Sandbacka Science Park tillsammans med RISE och Högskolan i Gävle verkar i modul 2.

Modul 2
Flera företag ska få fördjupad rådgivning och kan därigenom påbörja eller genomföra en omställning av sin verksamhet när det gäller digitalisering och hållbarhet. Två delprojekt där RISE svara för ett och Sandbacka Science Park tillsammans med Högskolan i Gävle för ett annat.

bild som beskriver SDCA

Kontaktperson för "Vi ställer om" på Sandbacka Science Park är
Carl Ulric Björnsson (fd Jansson)
e-post: ulric.jansson@sandviken.se
tel: +46 26-24 16 54
mobil: +46 70 636 54 06

Utforska möjligheterna tillsammans med oss.

Hör av dig!