RISE Research Institutes of Sweden 

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.


Besök vår hemsida för mer information >>
Namn: Anna Hultin Stigenberg
Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
Tel: +46 70 586 35 75
E-post: anna.hultin.stigenberg@ri.se