SERIMA AB levererar produkter och tjänster inom IT , automation, process och produktutveckling m.m. Våra kunder finns främst inom tillverkningsindustrin och detaljhandel samt bank och finans. 
Företaget startades 2012 med inriktning mot automation och har sedan starten utvecklas till att omfatta fler tjänster och konsulter inom systemutveckling. 

www.serima.se
 Namn: Serima
 Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
 Tel/Fax: 026-222 20 10/222 25 39
 E-post: info@serima.se