Stålindustrins Forskarskola

Stålindustrins Forskarskola

På Sandbacka Park finns Stålindustrins Forskarskola representerad med industridoktorander. Tidigare goda erfarenheter av nära samarbete mellan akademin och regionala industriföretag har bidragit till att verksamheten har etablerat sig på Sandbacka Park. Arbetet med Stålindustrins Forskarskola initierades redan 2011 och sedan ett år tillbaka har satsningen gått in i en operativ fas. Sedan tidigare finns sju doktorander placerade hos Högskolan Dalarna. 

Huvudman och sammanhållande i arbetet är Högskolan Dalarna. Satsningen finansieras av Jernkontoret, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Högskolan Dalarna, Sandvikens kommun samt samverkande företag. Samarbeten har hittills etablerats med SSAB, Sandvik, Outokumpu, Böhler-Uddeholm och data M Scandinavia. Luleå Tekniska Universitet samt Högskolan i Gävle är viktiga akademipartners. 

Stålindustrins Forskarskola har som mål att utbilda 15 doktorer i nära anslutning till stålindustrin. Den har en beräknad omsättning på 65 Mkr och kommer att bedrivas åren 2011 –  2018. 

Kontaktperson: Kontaktperson: Göran Engberg, tel: 023-77 85 66, e-post: gen@du.se