Stålindustrins Forskarskola är ett samarbete mellan akademin och regionala industriföretag. Huvudman och sammanhållande i arbetet är Högskolan Dalarna. Satsningen finansieras av Jernkontoret, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Högskolan Dalarna, Sandvikens kommun samt samverkande företag. Samarbeten har hittills etablerats med SSAB, Sandvik, Outokumpu, Böhler-Uddeholm och data M Scandinavia. Luleå Tekniska Universitet samt Högskolan i Gävle är viktiga akademipartners. 

Stålindustrins Forskarskola har som mål att utbilda 15 doktorer i nära anslutning till stålindustrin. Den har en beräknad omsättning på 65 Mkr och kommer att bedrivas åren 2011 –  2018. 

Kontaktperson: Göran Engberg, tel: 023-77 85 66, e-post: gen@du.se
 Namn: Stålindustrins Forskarskola
 Adress:  Högbovägen 45
811 32 Sandviken