Tidningsartiklar Sandviken Sandbacka Park

Tidningsartiklar och annonser 2015

För att sprida information om Sandbacka Park och det utvecklingsarbete som pågår medverkar vi i olika lokala och nationella tidningar med annonser och artiklar. Här till höger kan du hitta olika publikationer som vi medverkat i. Hoppas att detta kan var till både nytta och nöje.

Har du några frågor kan du vända dig till info@sandbackapark.com